Dr. Ezgi YAĞIM
Ortodonti Uzmanı

Eğitim

Lisans: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim ve Sertifikalar

 • Prof.Dr. Ravindra Nanda ”Managing Complex Orthodontic Problems, A Biomechanics Based Approach/ Komplike Ortodontik Sorunların Yönetimi; Biyomekanik Temelli Bir Yaklaşım “ webinarı, 2020
 • Dr. Sinan Hamadeh “Orthodontic management of the borderline case: Camouflage vs. Surgery in the era of skeletal anchorage” webinarı, 2020
 • Dr. Daniele Cantarella “Management of impacted canines and camouflage cases with the MB 5.0 Straight Wire appliance “ webinarı, 2020
 • Dr. Susanna Palma “İnvisalign Mandibular Advancement Treatments” webinarı, 2020
 • Dr. Mohamed El Sayed “Parade of challenging Malocclusion treated via Vector TAS miniscrews” webinarı, 2020
 • Dr. Yassine Messaoudi “ contribution of 3D Technologies to meet everyday challenges of orthodontics” webinarı, 2020
 • Prof. Dr. Yahya Tosun “Ortodontide Biyomekanik: 5N1K” webinarı, 2020
 • Dr. Wislei Oliveira “Closing Edentulous Space in The Mandible” webinarı, 2020
 • Dr. Seong-Hun Kim “Integration of Roth and MBT for the new norm in the time of TSADs” webinarı, 2020
 • Dr. Elsa Arango “Biomechanics of extra-alveolar TAD” webinarı, 2020
 • Doç. Dr. Delal Dara Kılınç “Ortodontide Biyomekanik” webinarı, 2020
 • Dr. Vincento D2Anto “Treatment of Class II Adult Patients: Briding Gap Between Research and Clinical Practice” webinarı, 2020
 • Dr. Ronald Roncone “The effective, efficient, exceptional orthodontic practice” webinarı, 2020
 • Dr. Cenk Ceylanoğlu “Clinical Photography” webinar, 2020
 • Prof. Dr. Martin Palomo “Sleep Apnea and the Orthodontist” webinarı, 2020
 • Dr. Haris Khan and Dr. Mohammed Almuzian’s “Blending Segmented Arch and Straightwire technique” webinarı, 2020
 • Doç. Dr Banu Sağlam Aydınatay “Ortodontik Tedavi ve Temporomandibular Bozukluklar” webinarı, 2020
 • Dr. Cihan Çapan “ Distalization for every taste” webinarı, 2020
 • Dr. Ravindra Nanda “Non Surgical Management of Openbite: Smart Mechanics and TADs” webinar, 2020
 • Prof. Dr. Haluk İşeri “Büyüme ve Gelişim” webinarı, 2020.
 • Prof Dr. Haluk İşeri “Önce Cerrahi” webinarı, 2020
 • Dr. Cenk Ahmet Akcan “Kendinden bağlanmalı pasif braketlerin kullanıldığı sistemler” webinarı, 2020
 • Dr. Enzo Pasciuti- Sequential and Segmental Distalization in Clear Aligner therapy: Two Different Approaches to Reach Predictable Results” webinarı, 2020
 • Dr. Silvia Caruso “Clincheck Basic starts in 1 hour” webinarı, 2020
 • Arda Dingiloğlu “Aligner Biomechanics and Clincheck Incorporation” webinarı, 2020
 • Prof. Dr. Kleber Meireles “ The Use of Bends &Loops For Refinement of Occlusion “ webinarı, 2020 Dr. Hector Garcia Alatore “Mastering the Finishing with the Invisalign System” webinarı, 2020
 • Dr. Yüksel Alev “Erken Dönemde Üst Çene Genişletmesi” webinarı, 2020
 • Odt. Stefano Negrini “ Designing Appliances: A Daily 3D workflow in the orthodontic laboratory” webinarı, 2020
 • Dr. Franklin She “Management of Maxillary Protrusion & Gummy Smile” webinarı, 2020
 • Prof. Dr. Chung How Kai “Management of facial asymmetry” webinarı, 2020
 • Dr. Cihan Aydoğan “Saklıtel: Kişiye Özel Lingual Sistemin Üretimden Uygulamaya Yolcuğu” Webinarı
 • ”Incognito Lingual Aparey Sisteminde Klinik Uygulamalar – Prof.Dr. Beyza Hancıoğlu Kırcelli ” Webinarı
 • Dr.Cenk Ceylanoğlu “Dental Fotoğrafta Bir Adım İleri” Webinarı
 • Prof.Dr.Ayça Arman Özçırpıcı “Erken Ortodontik Tedavi” Webinarı
 • Doç.Dr.Murat Tozlu “Kliniğinizde Aligner’larınızı Nasıl Üretebilirsiniz?” Webinarı, 2020
 • Doç. Dr. Murat Çağlaroğlu “TME Problemlerinin Konservatif Tedavisi” Webinarı, 2020
 • Prof. Dr. Nejat Erverdi “İskeletsel Sınıf 3 Maloklüzyon Tedavisinde Çağdaş Yaklaşımlar” Webinarı, 2020
 • Prof.Dr. Ahmet Keleş “Molar Distalizasyonunun 20 Senelik Yolculuğu: Keleş Slider” Webinarı, 2020
 • Prof. Dr. Nejat Erverdi “İskeletsel Ankraj Destekli Ön Açık Kapanış Tedavisi” Webinarı, 2020
 • Enfeksiyon Kontrol Programı ve Klinik İşleyiş, 2017
 • İş ve Acil Durum Güvenliği, 2015
 • Enfeksiyon Kontrol, 2015
 • Temel Yaşam Desteği, 2015
 • Kök Kanal Preparasyonlarında Rotary Sistemlerinin Kullanımı, 2015
 • Kimyasal Madde Güvenliği ve Atık Yönetimi, 2015
 • Kerr Endodontide Twisted File Kullanımı ve Sonic File ile Restorasyon Yapımı, 2015
 • Güney Diş- CEREC Kullanımı, 2015

Projeler & Kongreler

 • 17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Kongresi 2021
 • Dr. Chris CHANG, “ Simplify your orthodontic approaches with technology” Kursu, İstanbul, 2020
 • GençTOD Prof. Dr. Ufuk Toygar MEMİKOĞLU, Prof. Dr. Hakan KARASU, Dr. Öğr. Üyesi Hilmi BÜYÜKÇAVUŞ, Doç. Dr. Yavuz FINDIK, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Ebru ŞENIŞIK Ortognatik Cerrahi Semineri, Isparta, 2020
 • Türk Aligner Derneği 1. Semineri “ Future is wireless”, İstanbul, 2019
 • GençTOD Prof. Dr. Nejat ERVERDİ, Ortodontide Kemik İçi Ankraj ve Klinik Uygulamalar Semineri, İstanbul, 2019
 • GençTOD Doç. Dr. Evren ÖZTAŞ, Ortodontik Tedavi Sırasında ve Sonrasında Beyaz Nokta Lezyonlarının Oluşum Mekanizması, Önleme Yöntemleri Ve Tedavileri Semineri, İstanbul, 2019
 • GençTOD Doç Dr. Aslıhan Uzel Okluzyon & TME Semineri, Adana, 2018
 • GençTOD , Prof. Dr. Nazan KÜÇÜKKELEŞ , Sınıf II Maoklüzyonda Tedavi Seçenekleri Semineri, İstanbul, 2018 Diş Hekimiliğinde 3D Dijital Dönüşüm Kongresi, İstanbul, 2017
 • GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, 2016
 • Kızılay – Yeditepe Üniversitesi Doğu Karadeniz Halk Sağlığı Projesi Diş Hekimliği Koordinatörü, Karadeniz, 2015