İmplant kelimesi Latince bir kelime olup, ekim-ekmek anlamına gelmektedir. Diş hekimliğinde ise kaybedilen dişlerin yerine, fonksiyon ve estetik olarak doğal dişlere benzer yapıları oluşturmak için kemiğe yerleştirilen kök ya da silindirik yapılara implant denir. İmplant tedavisi hastanın yaşam standardını yükseltmek için geliştirilmiştir. Hayati bir uygulama değildir.

Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir. Kalp-böbrek transplantasyonunda olduğu gibi antijen-antikor reaksiyonu oluşturmaz. Bu nedenle doku reddi gelişmez.

İmplant Tedavisi Kimlere Uygulanabilir?

 • Normal yara iyileşmesi olan bireylere
 • Ağız hijyeni sağlayabilecek bireylere
 • Yeterli miktarda ya da yeterli miktara ulaştırılabilecek kemik yapısına sahip bireylere,
 • İmplant yapımı için sistemik engeli olmayan kişilere implant uygulanabilinir.

İmplant Her Yaşta Uygulanabilir mi?

Bir bireye implant uygulanabilmesi için bireyin kemik gelişiminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yetişkinlerde istenilen her yaşta uygulanabilinir.

Kızlar da 16-17 erkekler de yaklaşık 18 yaşında kemik gelişimi tamamlanır. Dolayısıyla bu yaşlardan önce implant uygulanamaz, bu yaşlardan sonra ise uygulanabilinir. Üst sınır yoktur.

İmmediyat implant uygulaması nedir?

Çekilmesi gereken bir dişin çekim işleminin hemen sonrasında, o seansta implant yerleştirme işlemine immediyat implant uygulaması denir. Bu tekniğin hastaya sağladığı en büyük avantaj tedavi suresinin kısalmasıdır, ayrıca çekim sonrası oluşabilecek kemik erimesini de immediyat implant uygulaması önlemektedir. Ancak immediyat implant uygulaması her bireye veya her diş çekiminden sonra uygulanabilir diye bir kural yoktur. Öncellikle iyi bir muayene yapılmalıdır. Çekilen dilin çevresinde hiçbir şekilde akut enfeksiyon olmamalıdır.

Kemik def ekti bulunmamalıdır. İmmediyat implant uygulaması daha çok tek diş çekimlerinden sonra tercih edilmektedir.

İmplant Tedavisinin Süreci

Bireylerin diş kayıpları birçok nedene bağlıdır. Bunların başında diş eti rahatsızlıkları, travma, tedavisi geciktirilmiş çürükler, ya da yanlış tedavi gelmektedir. Tedavi olarak diş çekimi yapılan hastalarda çekim boşluğu zamanla, hastanın var olan kapanış ve çiğneme fonksiyonunu bozmaktadır. Dolayısıyla bu boşlukların fonksiyonel ve estetik olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Bunun için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Günümüzde en çok popüler olan tedavi seçeneği ise İmplant dediğimiz doku uyumlu titanyum metalinden yapılmış materyallerin kullanıldığı tedavidir. Bu tedaviyi uygulamanın aşamaları mevcuttur.

Öncellikle hastanın tıbbı geçmişi çok iyi bir şekilde incelenmeli, yara iyileşmesi değerlendirilmelidir. Normal yara iyileşme sürecine sahip ve genel sağlığı iyi olan bireylerde, daha sonra klinik muayeneye geçilir. Klinik muayene hastadan alınan panoramik röntgenle veya gerekli ise bilgisayarlı tomografi ile desteklenir. Bu röntgenlerde ise hastanın kemiğinin eni ve boyunun implant uygulaması için uygun olup olmadığı, anatomik oluşumları değerlendirilir. Bu aşamada da onay verildikten sonra uygun anestezi altında implant uygulamasına geçilir. İmplant uygulamasının yapılabilmesi için bireylerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bunun için erkeklerin 18, kızlarda 16-17 yaşını doldurması gerekmektedir. İmplant tedavisinin diğer protetik tedavilere göre en büyük avantajı implantın diş çekimiyle oluşan boşluğa yerleştirilirken diğer komşu dişlerin kesilip küçültülmesine gerek duyulmamasıdır. Böylece diğer komşu dişlerin sağlığıyla oynanmaz. Ayrıca kullanılan implant markasına göre bekleme süreci değişiklik göstermektedir.

Kullandığımız marka İmplantlar yerleştirildikten sonra, üst yapısının yapılması için alt çenede 6 hafta, üst çenede 6-8 hafta implantın çene kemiğine kaynaması için beklenmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda implantlar yerleştirilir yerleştirilmez, üst yapısı yapılır. Ancak bunun yapılabilmesi için bazı ölçümler yapılması gerekmektedir. İmplantlar yerleştirilip, yeterli süre beklendikten sonra, implantların ağız ortamına açılması için iyileşme başlıkları takılır. 1 hafta sonra da protetik aşamaya geçilir.

Özetle başarılı bir implant tedavisi için öncellikle doğru tanı ve teşhis konulmalı, doğru planlama yapılmalı ve daha sonra da başarılı protetik tedavi yapılmalıdır.

İmplant Başarı Oranı Nedir?

Genel sağlığı iyi olan, iyileşme potansiyeli düzgün olan, ağız hijyenine dikkat eden hastalarda, uygun tanı ve tedavi uygulandığında başarı oranı %90-100 arası değişir.

İmplant tedavisinin yapım aşamaları nelerdir?

 • Muayene: Klinik ve sistemik muayene yapılır. Hastanın medikal geçmişi incelenir. İmplant tedavisi için uygun olup olmadığı incelenir.
 • İmplantlar cerrahi müdahale ile yerleştirilir.
 • İyileşme safhası: İmplantın kemikle kaynaşması (osseointegrasyon) için alt çenede 3 ay, üst çenede 3-6 ay beklemek gerekir.
 • İmplantla ağız ortamı birleştirilir, implant üzerindeki mukoza açılıp iyileşme başlığı takılır. Diş eti iyileşmesi için 7 gün beklenir.
 • Estetik porselen veya zirkonyum üst yapısı yerleştirilir.

İmplant uygulamasını diğer tedavilere göre avantajı nedir?

İmplant destekli restorasyon komşu dişten tamamen bağımsızdır. Böylece komşu dişler doğal haliyle kalır, kesilip küçültülmesine gerek duyulmaz. Diğer restorasyonlara göre daha fonksiyonel ve estetiktir.

İmplant tedavisi bu bireylerde ne zaman önerilir?

 • Dişsiz alt ve üst çenelerde: Kemik erimesi nedeniyle protezler de hareketlenme başlamışsa ve tutuculuk azalmışsa, implant destekli protezler önerilir.
 • Büyük azı dişlerinin kaybında, arka bölge dişsiz sonlanıyor ise ve hasta da takıp çıkarılan protezleri kullanmak istenmiyorsa, implantlar yerleştirilerek sabit porselen köprü yapılabilir.
 • Tek diş eksikliklerinde önde ve arkadaki dişleri korumak amaçlı: Diş eksikliği olan bilgeye kemik içine implant yerleştirilip daha sonra üst porselen yapısı yerleştirilir.
 • Uzun dişsiz boşluklara köprü ayağı olarak implantlar yerleştirilir ve daha sonra köprü yapılır.

İmplant uygulamasının uygun olmadığı durumlar nelerdir?

 • Çenedeki kemik yapısı uygun değilse ve anatomik oluşumlara (sinir, sinüs)zarar verme riski varsa implant yerleştirilmez.
 • Kalp rahatsızlığı olan bireylerde doktoru ile konsültasyona gidilmeden implant uygulanmamalı
 • Kanama –pıhtılaşma sorunu yaşayan hastalarda önlemler alınmadan, sorun giderilmeden implant yerleştirilmemeli.
 • Kontrol altında olmayan Diabet (şeker) hastalarında, şeker oranı düzenlenmeden, doktoruyla görüşme yapılmadan implant yerleştirilmemeli
 • Hastanın sosyo-ekonomik durumu tedaviyi tolere edecek durumda değil ise implant uygulanmamalı
 • Oral hijyeni sağlayamayacak hastalarda implant uygulanmamalı

İmplant tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi ve daha çok bilimsel çalışmanın yapılması ile implant markalarının çeşitliliğinde ciddi bir artış olmuştur. Bu artışın sonucunda ise hangi markanın kullanılacağı konusunda tartışmalar gün yüzüne çıkmıştır.

Her implant üreten firma, kendi ürününü överken birbirlerinden farklı yönlerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bu konuda implant uygulamasını yapacak olan cerrahın seçimi önemlidir. Bu seçimde implant uygulanacak hastanın ekonomik durumu ve kişisel tıbbi geçmişi de önemlidir. Hastaların özellikle implant uygulamasını yaptıracakları ortamı görmeleri ve yapacak olan hekimle konuşup bilgi almaları gerekmektedir. İmplant uygulaması cerrahi bir işlem olduğundan steril ameliyathane ortamında uygulanması gerekmektedir ve implant uygulaması yapacak olan hekimin bu konuda uzman olması tercih edilmelidir.

Hekimin implant uygulayacağı hastasına kullanacağı implant markası hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. Tercihen ömür boyu garantili ve en azından 10 – 15 sene geçmişi olan firmalar tercih edilmeli ve uygulama sonrasında hastalara firmaya ait garanti belgesi verilmelidir.

Çok çeşitli fiyatlarda üretilen implantların özelliklerini hastalar genelde detaylı bilemezler, bu yüzden çok iyi araştırmaları ve hekimlerine özellikle implant markası hakkında bilgi edinmek istediklerini söylemelidirler, gerekirse implant markasının adını internette incelemelidirler.

İmplant uygulaması, implant markalarının da sayısının artmasıyla çok yaygınlaşmıştır. Bu yüzden komplikasyon oranı da artmıştır. Hastalarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir. Öncelikle dikkat etmeleri gereken hususlar;

 • Yapılacak olan implantın markası
 • İmplant uygulayacak hekimin uzmanlık alanı
 • İmplant uygulanacak yerin steril olup olmadığıdır.

Tüm bunlara dikkat ettikten sonra hekimin öngördüğü tedavi planlamasının uygulamasına geçilir. Önemli olan hastanın en ideal şekilde tedavisinin uygun materyalle uygun koşullarda gerçekleştirilmesidir. İmplant uygulamasından sonrasında üst yapısının protetik aşaması da önemlidir. Bu aşamanın da protez uzmanı tarafından yapılması tercih edilmelidir.

Hangi durumlarda hemen diş çekimi sonrasında implant yerleştirilemez?

Diş eti hastalığı olan bireylerde; zayıf iyileşme kapasitesi olan bireylerde (kontrolsüz diabet, devamlı steroid kullanımı, alkolizm, ilaç bağımlılığı, immun sistemin baskılandığı durumlar) immediyat implant uygulaması yapılamaz.

Eğer hastanın iyileşme sureci yavaşlıyor ise ve o bölgede de enfeksiyon varlığı söz konusu ise öncellikle bu sorunlar tedavi edilmeli ve 8-16 hafta diş çekim soketinin iyileşmesi beklenip sonra implant uygulanmalıdır.

Genelde tedavi süresinin kısalmasını implant yaptırmak isteyen hastalarımız istemektedir. Ancak bunun mümkün olup olmadığı bölgenin iyi bir şekilde muayene edilmesi sonucu karar verilmelidir. İmmediyat implant uygulaması, implant yüzeylerinin daha çok gelişmesi sonucu günümüzde daha güncel hale gelmiştir. Yine de doğru tanı ve tedavi seçenekleri de değerlendirilmelidir.

Sinus Lifting

Üst çene kemiğinin (maxilla) sağ ve sol bölümlerinin içersinde sinüs adı verilen, cevresi membranla cevrili boşluklar bulunur. Bu boşlukların ana görevi kafatası kemiklerinin ağırlığını azaltmak, fonasyonu sağlamaktır. Halk arasında enfeksiyonuna da sinüzit adi verilir.. Bu boşluklar özellikle diş çekimlerinden sonra hava basıncı etkisi ile hacimsel olarak genişleyebilirler. Uzun süre tedavi edilmemiş ve dişsiz kalmış bölgelerde bu hacimsel genişleme ve kemik hacminde azalma daha fazla görülür. Bu da sinüs altında kalan dişsiz bölgelere implant yapılmasını engelleyebilir.Hacimsel artış, üst çenelerdeki kemik hacminde azalmaya yol açar.Bu zorluğu aşmak için sinüs boşluklarının kemik veya kemiğe dönüşen malzemeler ile doldurulması tekniği, diğer adları ile sinüs lifting operasyonları geliştirilmiştir. Implant uygulaması için gereken kemik hacminin elde edilmesi için sinüslerin hacmini azaltıp, kemik hacmini artırmaya yönelik özel bir cerrahi müdahale uygulanmalıdır. Hastanın isteğine göre lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilen bu operasyon ile çene kemiği ile sinüs mukozası arasına kemik partikülleri yerleştirilir ve kemik oluşumu için en az 4-6 altı ay beklenir.

Augmentasyon (Kemik ekleme)

İleri derecede kemik yetersizliği bulunan özellikle üst çene ön bölge veya alt çene arka bölge vakalarındadentalimplantların fonksiyonel ve estetik olarak uygun pozisyonda yerleştirilmesi çoğu zaman bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorunu çözmek üzere uygulanan yöntemlerden birisi de bölgenin otojen (bireyin kendi kemiği ile) onlaygreftler ile ogmentasyonudur. Bu amaçla çogunlukla alt cene arka bölgeden elde edilen otojen kemik greftleri kemiğin yetersiz olduğu bölgelere yerleştirilip osteosentez vidaları ile fikse edilmektedir.

Cerrahi yöntemin amacı kemik defektlerininogmentasyonu sonrası implant cerrahisine hazır hale getirilmesidir.Bu yöntem sayesinde implant uygulamasi için varolan yetersiz kemik hacminin yeterli hale getirilip,uygun boy ve çapta implantuygulanabilinir.

Yetersiz alveolarkretler, implant yerleştirilmeden önce uygun kemik hacmi elde edebilmek için kemik greftiprosedürleri gerektirebilmektedir. Bu prosedürimplantın uygun pozisyonda yerleştirilmesi ve ayrıca restorasyonda estetiğinin elde edilmesi için önemlidir. İleri düzeyde kemik defektlerinin tedavisinde sıklıkla ramus veya simfiz bölgesinden elde edilen blok greftlerden yararlanılmaktadır.

İmplant tedavisi, yeterli kemik miktarının bulunması ve çeneler arası ilişki ile yakından ilgilidir. Alveol kemiğinin genişliği ve/veya yüksekliği implant yerleştirilmesi için yeterli olmadığı durumlarda otojen kemik greftleri, alloplastik materyaller, distraksiyonosteogenezis gibi teknikler kullanılır.

Kemik kaybının miktarı ve yeri ogmentasyon tekniğinin seçiminde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. İmplantın doğru pozisyonda yerleştirilmemesi kuron çıkış profilinde istenmeyen durumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır3. Klinik değerlendirme aşamasında çeneler arası ilişki transvers, sagittal ve frontal düzlemde değerlendirilmelidir.

Alveol kemiğinin genişliği yetersiz veya konturları istendiği düzeyde olmadığı durumlarda değişik tedavi yöntemlerinden faydalanılabilir. Küçük defektler kemiği ikiye ayırarak (splitting) veya yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR), allogreftler ya da ksenogreftler ile tedavi edilirken; büyük defektleriliak, tibia, skapula, kalvarya gibi ağız dışından, ya da ramus, simfiz, tüber gibi ağız içinden elde edilen inlay ve onlaygreftleme teknikleriyle başarı ile tedavi edilir. Günümüzde defektlerin rekonstrüksiyonunda simfiz ve ramus bölgeleri primer verici bölgeler olarak kabul edilir.

Greftleme Yöntemi (PRF Uygulaması)

Trombositten Zengin Fibrin (PRF)
Trombositten zengin fibrin (PRF™), hastanın kanındaki trombositkonsantresinden elde edilen otojen bir matristir. Hasta başında uygulanan basitleştirilmiş prosedür, kemik ve yumuşak doku büyümesini uyaran fibrin membran üretimini sağlar. Lökositler ve vaskülerendotelyal büyüme faktörü (VEGF) bakımından zengindir.

Bu otologbiyo-materyalin başlıca özelliği, yedi günden fazla bir süre boyunca PRF sayesinde büyüme faktörünün yavaş şekilde salınmasıdır. Klinik açıdan, membran mükemmel çalışma özellikleri sergilemektedir. Kullanma, kesme ve dikmeyi kolaylaştıracak şekilde esnek, güçlü ve bükülebilir özelliktedir. PRF ayrıca, oda sıcaklığında son derece stabildir; böylece çalışma süresi oldukça uzun olabilir. Membran kolay şekilde üretilmekte (PRF™ “Kutusu”) ve doğal, cerrahi sonrası fibrin ağına çok benzemektedir. Bu membranın biyolojik ve biyomimetik özellikleri, yalnızca hücre göçünün ve proliferasyonun etkinliğini artırmaz, aynı zamanda biyokimyasal katkı maddelerine olan ihtiyacı ya da antikoagülan kullanımını da ortadan kaldırır.

Membran, hasta başında kolaylıkla hazırlanır. Temel olarak, belirli miktarda hasta kanı santrifüjlenipdekante edildikten sonra membranın, kalınlığı sabit olacak şekilde uygun boyutta kesilmesinden oluşan bir protokol ile hazırlanır.

 • Endikasyonlar
 • Sinüs liftleri
 • Doku greftleri
 • Kemik greftleri
 • Periodontal kusurlar
 • Ekstraksiyon bölgeleri
 • Yara iyileşmesi
 • Hastanın kendi kanından elde edilir
 • Fibrince zengin
 • PRF™ membran, anjiyogenezi destekler ve doku büyümesini uyarır
 • Özellikle kritik ilk yedi gün boyunca iyileşmeyi hızlandırır
 • Membranlar hastanın başında hazırlanır
 • PRGF veya PRP’ de bulunmayan biyolojik hızlandırıcılar içerir
 • Mükemmel çalışma özellikleri (kolay kesme, kullanma ve dikme)
 • Uzun çalışma süresi

Doğal fibrin ağına çok benzeyen fibrin ağı PRF™’ nin bilinen tüm uygulamaları, hızlanmış doku iyileşmesine işaret etmektedir.

Bu hızlanmış doku iyileşmesi aşağıdaki etmenlerden kaynaklanır:

 • Etkili neo-vaskülarizasyon
 • Hızlanmış yara kapanması
 • Yaralı dokunun hızlı şekilde yeniden yapılanması
 • Enfeksiyöz olayların neredeyse hiç olmaması

1 günde
İmplant Tadavisi

Polikliniğimizde implant tedavinizi 1 günde yaptırabilirsiniz!

All On Four
İmplant Tedavisi

Polikliniğimizde hiç dişi olmayan hastalara All On Four tedavisi uygulanmaktadır.