Dil Seçiniz

Açık Rıza ve Aydınlatma Metni

Açık Rıza ve Aydınlatma Metni

CERRAHİ GRUP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE DEPOLAMA AÇIK ONAY METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip olan CERRAHİ GRUP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır). ) Kanun kapsamında muaf tutulan (Müşterimiz/Tedarikçimiz/Başvuru Sahibi) kapsamında tanımlanan İlgili Kişilerden biri olarak, (Kanun gereği) Rıza gerektirmeyen veya sözleşmenin akdedilmesi veya veri sorumlusunun meşru menfaati için gerekli olduğu haller hariç olmak üzere aşağıdaki hususlarda açık rızanızı rica ederiz. kişisel verilerinizi işlemek için:

Şirketinize bildireceğim sağlığımla ilgili şikayetlerim için hastalığı teşhis edebilmek, şikayetimin teşhis ve tedavisi için fiyat teklifi vermek, aramızda bir sözleşme olması, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talebimin yerine getirilmesi, tarafıma bilgi verilebilmesi, başvurumun amacına yönelik olarak tarafıma geri dönülebilmesi veya talebimin değerlendirilebilmesi, benim için en uygun tedavi yönetimini sunabilmek. sağlığımla ilgili şikayetlerimi, teşhis ve tedavi hizmetlerini ve kullanılan ürün için ödeme şeklini belirlemek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, fatura kesmek, siparişimi adresime veya adresime göndermek. Belirteceğim adrese teslim edebilmek, ürün ve hizmet taleplerimi yerine getirebilmek ve süreci takip edebilmek, ürün teslimi veya hizmet sonunda talep ve şikayet süreçlerinizi yürütebilmek, şu anda sahip olduğum haklar çerçevesinde:

Adım, soyadım, müşteri kimliğim, reklam kimliği/kimliği tanımlayıcılarım, cinsiyetim, yaşım, profil fotoğrafım, cep telefonu numaram, özel kişisel sağlık verilerim, e-posta adresim, adresim, Ödeme yöntemleri, alışveriş/sipariş geçmişi, hastalık teşhis bilgileri, diş implantı gibi ürünlerin sipariş bilgileri, sipariş sayısı, uygulama kullanım bilgileri, fatura bilgileri, istek/şikayet bilgileri, konum (konum) bilgileri ile ilgili ödemelerimin ve bilgilerimin işlenmesi ve saklanması şirketiniz tarafından açıkça muvafakat ettiğimi beyan ederim.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca “Müşteri Aydınlatma Metni” ile firmanız tarafından bilgilendirildiğimi, bilerek ve isteyerek bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. kişisel verilerimin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda işlenmesine açık muvafakatimi veriyorum. Tüm bunlara ek olarak Cerrahi Grubuna yönlendirdiğim kişilerden ve acil durumlarda Şirkete bilgi verdiğim Akrabalarımdan kişisel verilerinin paylaşılması için gerekli izinleri aldığımı, kişisel verilerin bahsi geçen Referanslarıma ve Akrabalarıma ait veriler Firmanız ile paylaşılmaktadır. Bu belgeyi internet üzerinden veya dijital olarak onaylarsam, bu metni açmak için bağlantıyı sağlayan kutuyu işaretlersem, bu belgenin imzalıymış gibi davranacağını biliyorum. ben ve Şirketin dijital kayıtları esas alınacaktır ve kabul ediyorum.

CERRAHİ GRUP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METİNİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

Veri Denetleyici CERRAHİ GRUP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle ““ olarak anılacaktır) Cerrahi Grup” ), burada, kişisel verilerinizi elden geçirmeden önce nasıl ve hangi amaçla işlediğimize ilişkin bu Aydınlatma Metnini açıklayınız. tarafımızdan işlenmiştir. Sizi bilgilendirmek için hazırladık. Kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuz ve “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Etme Politikamız” hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Veri Politikamız bağlantısını tıklayabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili her türlü sorunuz için; info@cerrahidis.com bize mail adresinden ulaşabilirsiniz.

 1.  HANGİ KİŞİSEL VERİLER CERRAHİ GRUP İŞLEMLERİ YAPAR?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz:

Kimlik ve İletişim Ad-soyad, müşteri kimliği, reklam kimliği/tanımlayıcılar, cinsiyet, yaş, profil fotoğrafı, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres

Finans Ödemeler ve ödeme yöntemleri hakkında bilgi 

Hasta/Müşteri İşlemi Alışveriş/sipariş geçmişi, hastaya özel kişisel veriler, hastalık teşhis ve tedavi bilgileri, uygulama kullanım bilgileri, fatura bilgileri, istek/şikayet bilgileri Konum bilgileriniz

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANIR?

Kişisel Verileriniz, web sitemizden işlem yaptığınızda, sosyal platformlar veya iletişim numaralarımız aracılığıyla Şirketimizle iletişime geçtiğinizde “Otomatik” veya “Manuel Yöntemlerle” toplanır, veya Şirketimizi ziyaret ettiğinizde.

            3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Cerrah Grup olarak kişisel verilerinizi yurt içinde yalnızca aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 1. Kanunların gerektirdiği konularda yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için (Bunun için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyerek detaylarına ulaşabilirsiniz. 6698),
 2. Şirketimizde alabileceğiniz tedavi ile ilgili hassas sağlık verilerinin Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca saklanması yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla .
 3. Hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, başvurularınızı değerlendirebilmeniz veya talepleriniz doğrultusunda fiyat teklifi sunabilmeniz için,
 4. Değerli İlgili Kişiler ile iletişim kurmak ve ilişkilerimizin devamını sağlamak amacıyla,
 5. Sipariş ve ödeme alma ve sipariş teslimi süreçlerini yürütmek,
 6. Cerrahi Grup olarak tedarikçilerimiz ile müşterilerimiz arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla,
 7. Geri bildirim almak ve diğer hizmetlerimizin yanı sıra tıbbi hizmetlerimizdeki gelişmeleri değerlendirmek için,
 8. Talep ve şikayetlerinizi takip edip sonuçlandırmak ve bu konuda sizi bilgilendirmek için,
 9. Faaliyetlerimizi mevcut mevzuata uygun olarak yürütmek amacıyla,
 10. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetimi için
 11. Siparişlerinizle ilgili ödemeler ile ilgili finans ve muhasebe çalışmalarını yürütmek amacıyla,
 12. Ürün, kampanya, promosyon, etkinlik, hatırlatma etkinliklerinden faydalanmanız veya sizi bilgilendirmek amacıyla,
 13. Hasta haklarınızı korumak için.
 14. Şirketimizin “Sözleşmeden doğan” yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için,
 15. Şirketimizin meşru çıkarlarını koruyabilmemiz için.
 
 1.  CERRAHİ GRUP OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ NELERDİR?

Ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri.Ad-soyad, adres, fatura bilgileri. Müşteri kimliği, tedavide kullanılan ürün tercihiAd-soyadı, konum (konum bilgisi) ).

Yasal Dayanak Kişisel Verilerin İşlenmesi Örneği Süreçte İşlenen Kişisel Veriler

“Sizinle Cerrahi Grup arasındaki sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesi gereklidir.” “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin işlenmesi.” Şikayetlerinizin teşhisi veya hastalığınızın tedavisi ile ilgili taleplerinizi/şikayetlerinizi almak ve sonuçlandırmak. Ad-soyad, müşteri kimliği, istek/şikayet bilgileri. “Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi.”“Kişisel verilerin işlenmesi meşru menfaatlerimiz için gereklidir.” “Konum verilerinin işlenmesi için veri sahibinin rızası.”

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ ŞARTLARDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AKTARILIR?

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla aşağıdaki yerel taraflara aktarılır:

Cerrahi Grup Distribütörleri, Kuryeler, Nakliyeciler veya Tedarikçiler Distribütörler, kurye ve nakliye şirketleri, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki iletişimi sağlamak; müşteri sipariş işlemlerini gerçekleştirmek; Distribütörlere, kurye ve nakliye şirketlerine ve tedarikçilere siparişin teslim edileceği adresin bildirilmesi. Yetkili Kişi, Kurum veya Kuruluşlar

 1.  SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR? 6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA?

Veri Sahibi olarak haklarınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 1.  Madde (1): Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilişki kurabilir;
 2. a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b) Kişisel veriler işlenmişse bunlarla ilgili bilgi isteyin,
 4. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini talep etme,
 2. e) Kişisel verilerin 7. maddede belirtilen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin ele geçirildiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, aktarıldı,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 1.  KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
 2.  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerinize İlişkin Başvurularınız,
  1. Güvenli elektronik veya mobil imzanızla info@cerrahidis.com e-posta veya;
 • Bilgi talebinizi veya Kanunda sayılan diğer hakları içeren ıslak imzalı başvuru belgeniz ile kimliğinizi belirlemeye yönelik kimlik bilgileriniz, iadeli taahhütlü posta ile Merkez Mah. Gültekin Sok. No:18 Avcılar/İstanbul veya;
 1. Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer prosedürler ile kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak tarafımıza gönderebilirsiniz.
 1.  Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasına Göre Başvurunuzda İstenen Bilgi ve Belgeler Şu Şekildedir;
 1. Uygulama yazılıysa adı, soyadı ve imzası,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancıların uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Bildirim için konut veya işyeri adresi,
 4. Varsa bildirim için e-posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu, gerekli.
 1.  Başvuru Tarihi Kanun’un 5. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında şu şekilde ifade edilmiştir:
 2.  Yazılı başvurularda, belgenin veri sorumlusuna veya temsilcisine tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
 3.    Diğer yöntemlerle yapılan uygulamalar için; Başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 1. Başvuru Ücreti Var mı?

6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrasına göre, “İlgili kişinin başvurusunun yazılı olarak cevaplanması halinde, on sayfa. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (Bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.”

6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, Başvuruya cevabınız CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi durumunda, veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek kayıt ortamı maliyeti tarafınızdan talep edilebilir.

E.Yanıt Süresi nedir?

Firmamız, başvuru taleplerini 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebiniz reddedilirse, ret gerekçesi/nedenleri size posta veya e-posta yoluyla gerekçeli olarak yazılı olarak iletilecektir.

 1.  BU BELGEYİ AMELİYAT GRUBU WEB SİTELERİNDE YA DA SOSYAL MEDYA VE PLATFORMLAR ARACILIĞIYLA OKUYUM OLURSA NE OLUR?

Bu belgeyi internet üzerinden veya dijital ortamda onaylarsam, bu metni açmak için bağlantıyı sağlayan kutucuğu işaretlerseniz, bu belgenin imzalamış gibi davranacağını kabul etmiş olursunuz. ve Şirketin dijital kayıtları esas alınacaktır. .